Rekonstrukce elektrických rozvodů v panelovém domě

17.9.2019
Smart Network

Rekonstrukce elektrických rozvodů v panelovém domě

Před započetím rekonstrukce elektřiny v panelovém domě, bych doporučil provedení revizní zprávy. Revizní technik elektro prohlédne a případně změří instalaci ve společných prostorách domu a navrhne v rámci revizní zprávy vhodná opatření. Odstranění možných hrozeb je jeden cíl, dalším může být zajištění vyšší bezpečnosti pro celý dům (to se dá dosáhnut protipožárními ucpávkami). Po dokončení všech elektroprací, bych doporučoval provedení revize elektroinstalace. Tím budete mít jistotu kvalitně provedené práce. V tomto ohledu doporučuji, aby revizi prováděl jiný subjekt, než ten, který práce prováděl.

Co se nejčastěji řeší při rekonstrukci elektrických rozvodů v domě?

Revizní technici nejčastější doporučují výměnu hliníkového páteřního vedení domu za měděné. Toto nejčastěji revizní technik označí, jako doporučení pro zlepšení. Doplnění krytí, bývá revizními techniky často doporučováno. Co to znamená?  Ve společných prostorách domu jsou místa, kde se můžete dotknout "živé" části instalace. Tím se myslí, že může dojít k úrazu elektrickým proudem. Výměna hliníkových vodičů k hlavnímu jističi. Toto znamená, že od páteřního vedení (hlavního) jsou k hlavním jističům přitaženy hliníkové vodiče a je doporučena jejich výměna za měděné. Měděné vedení je bezpečnější, protože nemění svoji strukturu.

Jak dlouho trvá rekonstrukce elektroinstalace?

Zde záleží na schopnostech elektroinstalační firmy. Dle mých zkušeností by neměla odstávka být delší než jeden den pro výměnu páteřního vedení. U drobnějších výměn, jako je výměna přívodního vedení k hlavnímu jističi hovoříme o hodině práce.

Je nutné mít pro rekonstrukci elektroinstalace stavební povolení?

Pro toto není nutné mít stavební povolení, za předpokladu, že se nemění způsob užívání.

Ceny revizí elektro?

Cena revize elektroinstalace se pohybuje kolem 2 000 Kč, ale samozřejmě záleží na každém revizním technikovi. 

 

Elektřina funguje, když se na ní pracuje. 

Petr Špetlík

Další články

Smart Network
Člen Nová spolupráce s Dívkou české republiky Víte, co je u nás nového? Dívky České republiky mohou být i na Vašich akcích!
Detail článku
Smart Network
Smart Partnerství se Smart Network - zaručená exkluzivita Máte zájem o získání exkluzivní reklamy na hlavní stránce našeho webu? Chcete získat exkluzivitu? Informujte se o této možnosti právě v tomto článku.
Detail článku
Smart Network
Člen Mytí aut: dokonalost vs. nízká cena Víte za co platíte? Je zajímavé sledovat, kolikrát investujeme do slev, které se nám obratem několikanásobně prodraží. Nevěříte? Prohlédněte si filozofii detailního ručního mytí aut v Brně!
Detail článku
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network

Smart NetworkKONTAKT

info@smart-network.cz Smart Network
+420 775 649 843 Smart Network
Informace o používání cookies Smart Network
Spisová značka: C 81849, vedená u Krajského soudu v Brně Smart Network
GDPR
Smart Network
Smart Network Smart Network Business Center s.r.o.
Smart Network IČ: 02607450, DIČ: CZ02607450
Smart Network Sídlo: Loosova 578/9, Lesná,Brno, 638 00
Smart Network Úhrada vstupného na akce: CZK: 2700633772/2010 EURO: 2701690402/2010
Smart Network Kancelář: Centrum Viktoria, Vodařská 2, 619 00 (3. patro)
fb tncz linked in google fb warengo google

aplikace Podělte se s námi o kvalitu provozovaných služeb aplikace