Představení České asociace franchisingu

19.5.2020
Smart Network

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Česká asociace franchisingu je členem Evropské franchisové federace, kterou společně v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace mimo jiné z Francie, Velké Británie a Německa. Orgány ČAF jsou vedle prezidenta i správní rada a dozorčí rada. Česká asociace franchisingu je zaměřena na podporu rozvoje stávajících franchisových systémů a vytváření příznivějších podmínek pro rozvoj tohoto způsobu podnikání.

181011-0009.jpg

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku a/nebo jiná práva z průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém, v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora.

181011-0126.jpg

”Know-how” je soubor nepatentovaných praktických znalostí, vycházejících z franchisorem získaných a ověřených zkušeností, jež jsou utajené, podstatné a identifikované;

”utajené” znamená, že know-how, ve své podstatě, struktuře nebo přesném složení součástí, není všeobecně známé nebo lehce dostupné; to však nelze chápat zúženě jakoby každá individuální součást know-how musela být mimo franchisorův podnik zcela neznámá nebo nedostupná;

”podstatné” znamená, že know-how zahrnuje informace nepostradatelné pro použití franchisantem, prodej nebo distribuci smluvně dohodnutého zboží nebo služeb, zvláště pro prezentaci zboží, určeného k prodeji, zpracování výrobků v souvislosti s poskytováním služeb, metody přístupu k zákazníkovi, jakož i řízení podniku po administrativní a finanční stránce. Know-how musí být pro franchisanta užitečné tak, aby k datu ukončení smlouvy zlepšilo jeho konkurenční postavení, a to zvláště zvýšením jeho výkonnosti a usnadněním jeho přístupu na nový trh;

”identifikované” znamená, že know-how musí být specifikováno natolik zevrubně, aby bylo možno zjistit, zda odpovídá kritériím utajení a podstatnosti; specifikace know-how může být zakotvena ve franchisové smlouvě nebo ve zvláštním dokumentu, nebo ji lze zaznamenat jakoukoliv další vhodnou formou.

 181011-0340.jpg

Jak vyplývá z definice franchisingu, franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Hlavní výhodou franchisingu je právě opakování koncepce, kterou franchisor vymyslel a odzkoušel. Je pravda, že se koncepty podle jednotlivých zemí mohou mírně lišit. Tyto změny musí být v souladu s koncepcí franchisora a s jeho souhlasem. Pokud se například  podíváme do provozoven McDonalds, tak jsou po celém světě stejné se stejným sortimente. A McDonalds není sám. Čím více změn ve franchosovém konceptu, tím je franchisový koncept více ohrožen.

 

 

Ing. Jiří Krajča

Další články

Smart Network
Člen Country fest 2015 26.6. 2015 proběhl první ročník Country festu v brněnském Prýgl baru.
Detail článku
Smart Network
Smart Návštěvnost webu smart-network.cz roste! Náš web jsme poprvé spustili v lednu 2015. Od té doby se událo mnoho novinek. Přečtěte si článek a zjistěte více!
Detail článku
Smart Network
Člen Chromebook - levná a rychlá alternativa část 2. Nyní se podíváme na jednotlivá zařízení.
Detail článku
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network

Smart NetworkKONTAKT

info@smart-network.cz Smart Network
+420 775 649 843 Smart Network
Informace o používání cookies Smart Network
Spisová značka: C 81849, vedená u Krajského soudu v Brně Smart Network
GDPR
Smart Network
Smart Network Smart Network Business Center s.r.o.
Smart Network IČ: 02607450, DIČ: CZ02607450
Smart Network Sídlo: Loosova 578/9, Lesná,Brno, 638 00
Smart Network Úhrada vstupného na akce: CZK: 2700633772/2010 EURO: 2701690402/2010
Smart Network Kancelář: Centrum Viktoria, Vodařská 2, 619 00 (3. patro)
fb tncz linked in google fb warengo google

aplikace Podělte se s námi o kvalitu provozovaných služeb aplikace