Představení Slezské diakonie slovy PhDr. Mgr. Markéty Heroutové

13.9.2017
Smart Network

 

Přinášíme světlo do života potřebným

Slezská diakonie pro Jihomoravský kraj

Jedním z našich dlouholetých členů je Slezská diakonie, nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby již od roku 1990. V roce 2005 rozšířila svou působnost prostřednictvím Poradny rané péče DOREA a Střediska ELIADA Brno i do Jihomoravského kraje. O tom, jaké poslání a cíle má tato křesťanská organizace, jsme se zeptali vedoucí úseku Brno Slezské diakonie, paní PhDr. Mgr. Markéty Heroutové.

 

Jakou činností se Slezská diakonie v Brně zabývá?

Posláním obou zmíněných středisek je podporovat rodiny v péči o děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím sociálních služeb. Konkrétně se jedná o Poradnu rané péče DOREA a středisko ELIADA Brno, které poskytuje osobní asistenci a odlehčovací služby. Tyto služby jsou prostřednictvím poradkyň a asistentů poskytovány buď ambulantně, nebo terénní formou v přirozeném prostředí klientů v rámci celého Jihomoravského kraje.

 

Raná péče je terénní sociální služba poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám, ve kterých vyrůstají děti se zdravotním postižením a ohroženým psychomotorickým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, a to do dovršení sedmi let věku dítěte. Pomáháme rodinám zorientovat se v nové životní situaci a podporujeme je v adaptaci na novou životní situaci a v začlenění do běžného života.

e3601ad1c2d1.jpg

Asistenční a odlehčovací služby nemusí, ale mohou navázat na ranou péči a jsou poskytovány rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození až do dovršení věku 26 let. Umožňujeme rodinám, aby regenerovali a načerpali nové síly pro další péči. Odlehčovací a asistenční služba znamená možnost, že bude o dítě postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin denně i vícekrát v týdnu. Pečující rodina ji může využívat krátkodobě, pravidelně, ale i jednorázově.

 

Jak tedy asistence probíhá?

Zatímco dítě aktivně tráví čas a je podporováno v samostatnosti kvalifikovaným pracovníkem neboli asistentem, pečující rodič si může odpočinout nebo vyřídit vše potřebné. Jednorázové i pravidelné odlehčovací služby poskytujeme nejčastěji v domácím prostředí dítěte, s vědomím, že ústavní péče nikdy nemůže rodinné prostředí plně nahradit. Asistenční služby můžou případně také probíhat v zázemí střediska ELIADA Brno.

451530bcd351.jpg

Je nám známo, že pro své klienty připravujete i další aktivity...

Ano, kromě registrovaných sociálních služeb připravujeme a realizujeme pro rodiny pečující o děti s hendikepem různé doplňkové aktivity související s jejich začleňováním do společnosti a vedoucí ke zvyšování kompetencí jak rodičů, tak i jejich dětí.

V letech 2015 a 2016 jsme v rámci projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí organizovali například individuální a skupinové arteterapie pro děti se zdravotním postižením, kurz pro rodiče týkající se komunikace s dětmi se ZP pomocí iPADů nebo třeba pravidelná setkání svépomocných rodičovských skupin, která nadále organizujeme i po ukončení projektu.

Naší poslední velkou akcí byla Zahradní slavnost, na kterou každoročně zveme celé rodiny nám svěřených dětí. Nutno zmínit, že tuto, u rodin velmi oblíbenou akci, bychom bez podpory sponzorů nemohli uskutečnit. Finanční prostředky pro tyto účely získáváme od dárců a také pořádáním benefičních akcí či prodejem ručně vyrobených panenek.

 

Jak můžou pomoci podnikatelé z klubu Smart Network?

Jsme vděčni za jakoukoli pomoc, ať už ve finanční podobě, formou poskytnuté služby nebo zboží zdarma či pro nás přijatelnější cenu. Někdy pomůže i informace a kontakt na osobu nebo firmu, která je společensky zodpovědná a chce pomoci.

S klubem Smart Network spolupracujeme již několik let a musím říct, že spolupráce je velmi příjemná a hlavně přínosná. Doufám, že i naši partneři mají ze spolupráce dobrý pocit.

Autor článku: PhDr. et Mgr. Markéta Heroutová

Další články

Smart Network
Členové V Troubsku oslavili Den Země originálně Troubsko se na Den Země, ve středu 22. dubna, ocitlo V OBKLÍČENÍ PLASTŮ. Přesně tak zněl název akce, kterou připravily a zaštítily ZŠ a MŠ Troubsko.
Detail článku
Smart Network
Členové Vzdělávací program Máši Vítkové - OBCHODNÍ DOVEDNOSTI "Úspěchu v obchodování nikdo nedosáhl honbou za penězi, ale pýchou na svoji práci a hrdostí, která dělá obchod uměním." Henry L Doherty
Detail článku
Smart Network
Členové Představení členky: Žaneta Zieglerová - Performia V článku vám představíme firmu Performia, která se zabývá tím, jak ve firmách vybudovat výkonný tým. Podporují firmy v najímání a hodnocení pracovníků.
Detail článku
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network
Smart Network

KONTAKT

info@smart-network.cz Smart Network
+420 775 649 843 Smart Network
www.smart-network.cz Smart Network
Facebook
Smart Network
Gdpr
Smart Network
Smart Network Smart Network Business Center s.r.o.
Smart Network IČ: 026 07 450, DIČ: CZ 026 07 450
Smart Network Úhrada vstupneho na akce: 2700633772/2010
Smart Network Loosova 578/9, Brno, 638 00
Smart Network Provozovna: Centrum Viktoria, Vodařská 2, 619 00 (3. patro)
Podělte se s námi o kvalitu provozovaných služeb